Insights

Wat we kunnen leren van scale-ups

4 March 2020

Erasmus Universiteit heeft via haar Erasmus Centre for Entrepreneurship samen met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) de grootste academische onderzoeksgroep op het gebied van ondernemerschap in Europa samengesteld. Afgelopen jaren hebben we vanuit onderzoek veel inzichten verkregen over de groei van bedrijven en factoren die daar invloed op hebben. Samen met partijen zoals nlgroeit proberen we deze inzichten te delen in onze programma’s om zo andere bedrijven te ondersteunen in hun groei en hun impact op het Nederlandse ecosysteem te vergroten.

Op basis van meerjarig onderzoek naar scale-ups in Nederland zijn een aantal factoren geïdentificeerd die de groei van bedrijven beïnvloeden. Hieronder delen we de belangrijkste groeifactoren van scale-ups in onze top 10.

1. Draag de kernwaarden van de organisatie uit in alle bedrijfsactiviteiten
De oprichters van succesvolle snelgroeiende bedrijven zoals Coolblue en Youngcapital beseften al snel dat ze hun DNA moesten schalen in de organisatie. Wanneer je uitgroeit tot een organisatie met meer dan 100 medewerkers, begint men zich steeds vaker af te vragen: “Wat doen we eigenlijk? En waarvoor?”. Dit was de reden voor de oprichters van beide scale-ups om even een stap terug te zetten en de fundamentele identiteit van het bedrijf te verwoorden: wat bepaalt wat we zijn en wat we willen doen? Wat drijft ons om iedere dag te werken? Wat willen we bereiken? Zoals Pieter Zwart de identiteit van Coolblue beschrijft: “We zijn geen e-commercebedrijf, retailer of webshop. Nee, we zijn een klantreisbureau. Want we organiseren klantreizen van begin tot eind, op zo’n manier dat onze klanten er blij van worden en wij eraan verdienen.” Samen met de medewerkers werden vervolgens de bijbehorende kernwaarden van de beide organisaties vastgesteld en vertaald naar concreet gedrag in de dagelijkse praktijk.Zo bouwde YoungCapital bijvoorbeeld een onboardingprogramma rond haar kernwaarden, waarmee alle nieuwe medewerkers de bedrijfscultuur leren kennen. Hierdoor hoeven de leiderschapsteams minder tijd te besteden aan het micro managen van gedrag en hebben ze meer tijd om zich te concentreren op strategische projecten die de toekomstige groei van het bedrijf bepalen.

2. Stel je ideale groeiteam samen
Snelgroeiende bedrijven zijn constant op zoek naar het vinden van de juiste balans tussen het stimuleren en managen van groei in hun leiderschapsteams. Gewoonlijk zijn er voor het stimuleren en managen van groei verschillende soorten mensen nodig. Mensen die groei stimuleren, zien continu nieuwe kansen, ze spelen om te winnen en werken sneller. Toch kunnen ze ook vatbaarder zijn voor fouten. We hebben daarom ook andere type personen in het team nodig die de groei managen. Die waakzamer zijn en de tijd nemen om orde en discipline in de organisatie te brengen zodat verdere groei van de organisatie mogelijk is. Hoewel we variatie zien in succesvolle groeiteams op het gebied van persoonlijkheden en leiderschapsstijlen, hebben ze ook veel gemeen. Wat alle leden bijvoorbeeld delen, is een sterk begrip van de visie en het fundamentele doel van de organisatie. En niet onbelangrijk; ze hebben allemaal een enorme ambitie om het bedrijf te laten groeien.

3. Ken je groeiformule (en weet hoe je deze kunt inzetten)
Om een organisatie continu en snel te kunnen opschalen, moet het topmanagement inzicht hebben in de groeiformule van het bedrijf. Zo hebben succesvolle bedrijven zoals YoungCapital en Coolblue naast schaalbare bedrijfsmodellen, al vroeg vastgesteld wat hun groeiformule is en hoe ze deze optimaal kunnen inzetten. In het geval van uitzendbureau YoungCapital betekende dit het continu uitbreiden van haar kandidatenbestand, waardoor het platform meer en kwalitatief betere kandidaten aan bedrijven kon voorstellen. Dit resulteerde weer in een toename van het aantal geïnteresseerde bedrijven die op hun beurt weer nieuwe kandidaten aantrokken om zich aan te sluiten op het platform.

Naarmate je bedrijf verder groeit, is het belangrijk om steeds nieuwe manieren te vinden om je groeiformule in te zetten. De resulterende snelle groei gaat echter ook gepaard met toenemende complexiteit van de organisatie en haar processen. Inzicht in de groeiformule kan als een nuttig hulpmiddel dienen voor het topmanagement om de complexiteit te begrijpen en prioriteit te geven aan activiteiten die de kern van het bedrijf versterken en verdere groei mogelijk maken

4. Betrek je medewerkers
Hoewel de opgestelde kernwaarden medewerkers helpen zich te verbinden met de organisatie, is het minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat je medewerkers de groeiformule van de organisatie begrijpen en weten toe te passen in hun eigen werk. Regelmatig communiceren en delen van de groeiformule door de hele organisatie helpt hierbij. Succesvolle snelgroeiende bedrijven zoals Coolblue en Takeaway.com gaan zelfs nog een stap verder door er naar te streven dat alle medewerkers het grotere plaatje begrijpen dat wordt voorgesteld met de groeiformule. Hiervoor gebruiken ze verschillende tools die uitleggen hoe iedere medewerker, op alle organisatieniveaus, via zijn of haar rol bijdraagt aan het invullen van de groeiformule en het resultaat dat hier uit volgt. Dit geeft een expliciete betekenis aan het werk van de medewerkers en vergroot de motivatie in het uitvoeren van de taken en bereiken van de gestelde doelen, wat samen een snelle groei mogelijk maakt.

Prof. dr. Tom Mom, Prof. dr. Justin Jansen & Suzana Varga (PhD Candidate)

Share this: