Insights

TNO en Erasmus Centre for Entrepreneurship lanceren opleiding om innovatie voor maatschappelijke transities te stimuleren

12 November 2020

Het realiseren van maatschappelijke en economische impact door middel van innovatie is een uitdaging waarvoor publieke en private partijen goed moeten samenwerken. Dat gaat niet vanzelf. Innovaties kennen nieuwe technische afhankelijkheden, vergen grote investeringen of aanpassingen in regelgeving en vragen om nieuwe business modellen en vaardigheden. TNO en Erasmus Centre for Entrepreneurship slaan daarom de handen ineen met het leerprogramma ‘Orchestrating Innovation in public-private ecosystems’.

Het belang van Orchestrating Innovation

Innovatie en ondernemerschap overschrijden bij maatschappelijke uitdagingen de grenzen van individuele organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de industrie, de energietransitie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid. Bij deze grootschalige veranderingen zijn veel partijen betrokken en er worden veel partijen geraakt zoals MKB, grote bedrijven, belangenverenigingen, kennisinstellingen, lokale, regionale en nationale overheden, maar ook burgers. Al deze relaties en afhankelijkheden vormen samen het ecosysteem rondom een maatschappelijke uitdaging. Een gedegen samenwerking, op het juiste moment en in de juiste vorm, is een voorwaarde om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen. Het coördineren van de samenwerking met al deze partijen vereist de regie door een expert die zowel met overheden als met burgers en het bedrijfsleven kan schakelen.

Martin Luxemburg

Martin Luxemburg, Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship: “Zonder samenwerking tussen publieke en private partijen is het onmogelijk om grote maatschappelijke opgaves aan te pakken. En om goed samen te kunnen werken is innovatieleiderschap cruciaal. In dit programma bundelen we de kracht van Erasmus Centre for Entrepreneurship betreffende competentie ontwikkeling op het gebied van innovatieleiderschap en de kracht van TNO als ervaringsdeskundige in complexe projecten met vele stakeholders samen te werken. Samen willen we Orchestrating Innovation als vakgebied professionaliseren om effectiever impact te bereiken in publiek-private samenwerkingen.”

De afgelopen jaren is het aantal innovatiecentra en – initiatieven flink gegroeid. TNO herkent deze groei en zet de Orchestrating Innovation aanpak inmiddels succesvol in om de samenwerking aan innovatie te orkestreren. Middels de opleiding willen TNO en Erasmus Centre for Entrepreneurship deze kennis met professionals uit de markt delen en hen begeleiden bij hun eigen praktijk.

Frank BerkersFrank Berkers, initiator Orchestrating Innovation en senior scientist bij TNO: “Het is voor het slagen van innovaties gericht op maatschappelijke vraagstukken van cruciaal belang dat de innovatiecentra in Nederland effectief worden ingericht en geleid. Dat is ontzettend uitdagend en daarom slaan wij met Erasmus Centre for Entrepreneurship de handen ineen om hierin te ondersteunen en dit nieuwe vakgebied te ontwikkelen.”

Leerprogramma

Het leerprogramma is ontstaan bij TNO en verder ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit Rotterdam. Door de samengebrachte expertise is er een effectieve opleiding gevormd met een grote diversiteit aan leervormen om de leerervaring te verbeteren. Het vierdaagse programma ‘Orchestrating Innovation in public-private ecosystems’ is een combinatie van de meest relevante en actuele inzichten uit de bedrijfskunde, bestuurskunde, innovatie- en transitiemanagement en ondernemerschap, speciaal op maat gemaakt voor deze nieuwe praktijk. Het bestaat uit interactieve masterclasses, persoonlijke trainingsmodules, gastsprekers, praktijkcases en het leren beheersen van het gebruik van de nieuwste tools en technieken om ecosystemen te stimuleren. Het boeken van succes op de eigen cases staat centraal in een individueel coachingstraject.

Voor wie is de opleiding

De opleiding is ontwikkeld voor professionals die samenwerken met collega’s van andere organisaties aan ecosystemen, projecten, programma’s en centra die te maken hebben met innovatie-initiatieven. De rollen die deelnemers vervullen bij hun organisaties zijn bijvoorbeeld kwartiermaker, coalitiemanager, innovatiemanager of business developer. Deelnemers kunnen voor zowel overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten als particuliere instellingen werken. Binnen dit leerprogramma worden zij verder ondersteund in het ontwikkelen van capaciteiten die nodig zijn bij het bouwen van een dynamische omgeving waarin publieke en private partijen optimaal kunnen innoveren en maatschappelijke en economische impact wordt bereikt.

Wil je meer weten over het programma? Neem een kijkje op de pagina van het programma of download direct de brochure.

Opleidingsaanbod Erasmus Centre for Entrepreneurship

Ondernemerschap en innovatie zijn cruciaal om grootschalige maatschappelijke opgaves aan te pakken. Ons opleidingsaanbod heeft als doel om de innovatie excellentie van organisaties te verbeteren door de ontwikkeling van haar mensen. Een van de belangrijke drijvers hiervoor is de kracht van organisatieoverstijgende samenwerking; de focus van dit programma specifiek.

Wil je meer weten over ‘Orchestrating Innovation in public-private ecosystems’? Of persoonlijk advies over ons (op maat) opleidingsaanbod passend bij je trainingsbehoefte? We denken graag met je mee, dus neem gerust contact op.

Annique de Greef

E: degreef@ece.nl

T: +31 740 2333

Share this: