Scaleup scaleup dashboard top 250 justin jansen

Scaleup onderzoek

Onze onderzoeken naar snelgroeiende bedrijven

Scaleups spelen een belangrijke rol voor de Nederlandse economie; niet alleen zorgen ze voor nieuwe bedrijfsactiviteiten en baancreatie, maar brengen ze ook innovatie met zich mee. De aanzienlijke bijdrage van scaleups aan de Nederlandse economie motiveert om deze ondernemingen beter te begrijpen. Om deze reden is het belangrijk om scaleup onderzoek uit te voeren. Met ons onderzoek gaan we op zoek naar de groei-indicatoren van scaleups, deze indicatoren dienen als houvast voor daadkrachtig beleid en inspiratie voor het MKB met een groeiambitie.

Top 250 Groeibedrijven

De Top 250 Groeibedrijven is een jaarlijkse publicatie van de top 250 scaleups en wordt gepubliceerd in samenwerking met nlgroeit.

ScaleUp Dashboard

Het ScaleUp Dashboard is een jaarlijks onderzoek naar scaleups en het scaleup klimaat in Nederland. Hoeveel scaleups zijn er? Wat is de impact op de Nederlandse economie en banencreatie?

Startups & scaleups in jouw regio

We werken samen met gemeenten, provincies en andere (regionale) organisaties om inzicht in het scaleup klimaat te vergroten. We bieden inzicht in de ontwikkelingen rondom scaleups en het ecosysteem waarin zij actief zijn, met als uiteindelijke doel om een gunstige economische omgeving te creëren die lokale bedrijven in staat stelt om te blijven groeien en innoveren.

Inzichten

Get in touch

Wil je meer weten?

Neem contact op met Leonardo Fuligni:

E: research@ece.nl
T: +31 10 740 2334

Leonardo Fuligni

Deputy Director