Insights

Ikbenfrits: “Becoming the biggest by becoming the best”

8 June 2021

 

As a true disruptor, Ikbenfrits approaches the mortgage market in a radically different way. With the DNA of an IT company, they compete with traditional providers.

When they began with their startup, founders Thomas de Leeuw, Michiel Lensink, and Joost Schulze did not know anything about financial markets. The idea for the startup originated from Thomas’s experience. His father wanted to switch his mortgage, but his advisor told him this would be too expensive due to the extra charges. After some research and calculations on an Excel sheet, he found he could save hundreds of euros per year. According to Michiel Lensink, “Your mortgage is one of the most important financial decisions in your life, but the mortgage market is completely non-transparent.”

A unique mix of an IT company and a mortgage advisor

To combat this lack of transparency, the three founders developed a digital algorithm together. The algorithm compares 40 mortgage providers and gives personalized advice. This approach gives the company a completely different DNA than the traditional providers and makes the process more transparent, “everything the advisor normally sees on his/her screen, you see yourself” explains Michiel Lensink.

With this unique offering, Ikbenfrits started to compete with the traditional banks, the big chains, and the smaller mortgage advisors. Michiel sees that the big chains and the small advisors are having difficulties digitalizing. The banks are starting to invest in the process, but they do not have the same DNA.

This fits their idea of constant improvement. Every day they work to improve the algorithm, in which the needs of the customer are always at the core. Based on their data and interviews with customers, they keep looking for frictions in the process and solve them one at a time. With this approach, Ikbenfrits has made it their goal to become the best mortgage advisor.

The change from startup to scaleup

To realize this goal, Ikbenfrits has been growing quickly over the last few years. For the second year in a row they are in the Top 250 Scaleups in the Netherlands and during the COVID-19 pandemic, they even expanded from 50 to 100 FTEs. With this growth, they entered a new phase with new challenges.

With these challenges in mind, they expanded their management team with experienced people who can bring the company to a new level. “In the beginning, we often developed new products ‘on a shoestring’. Now we are busy building our brand and scaling up processes, without getting rid of the good parts of a startup culture,” according to the new CEO Niek Veendrick.

Especially during the COVID-19 pandemic, the latter was a challenge. They still have not seen a lot of the 50 new hires ‘in 3D’. To maintain a growth mindset, they hold a standup meeting twice a week where employees can share their projects and help communicate the mission and vision of the company.

Coronacrisis

Similar to other companies, the beginning of the coronacrisis was very stressful. For Ikbenfrits, the crisis meant two main challenges. First, they had to move the entire company to work from home within a day. Second, it was unclear how this crisis would affect the housing market. Are people still going to view houses?

Now the company maintains a positive outlook. They look back at the coronacrisis as an accelerator of existing market trends. It is becoming more normal for people to do business online, including getting advice about signing their mortgages. The demand for housing is still high, partly as a result of the low interest rates. These developments have contributed to the exponential growth of Ikbenfrits: their transactions have been increasing by a factor of 2,5 in the last few years.

A mortgage advisor with ambition

With this rapid growth, it is almost expected that Ikbenfrits has made it their goal to become the largest mortgage advisor in the Netherlands. To take it a step further, they aim to not just the biggest, but also the best. For them, these goals go hand in hand. When the system is better aligned with the needs of the customer, it becomes easier to achieve high growth.

Read more on the Top 250 Scaleups 2021 in our insights report.

Share this:

Ikbenfrits: “Niet alleen de grootste, maar vooral ook de beste worden”

 

Als een echte ‘disrupter’ benadert Ikbenfrits de hypotheekmarkt op een radicaal andere manier. Met het DNA van een IT-bedrijf neemt het bedrijf het op tegen de traditionele aanbieders.  

Toen ze begonnen met hun startup wisten Thomas de Leeuw, Michiel Lensink, en Joost Schulze, de oprichters van Ikbenfrits niks van de financiële markt. Het idee kwam vanuit de ervaring van Thomas. Toen zijn vader zijn hypotheek wilde oversluiten werd hem bij de hypotheek adviseur verteld dat dit vanwege de boetes te duur zou zijn. Na zelf wat onderzoek te doen met een Excel sheet kwam hij erachter dat hij toch honderden euro’s per jaar kon besparen.

‘’Het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste financiële beslissingen in je leven, maar toch is de hypotheekmarkt totaal niet transparant’’ aldus Michiel Lensink.

Een unieke mix van IT-bedrijf en hypotheek adviseur

Om dit gebrek aan transparantie aan te pakken hebben de drie oprichters samen een digitale algoritme ontwikkeld wat hypotheken van 40 aanbieders vergelijkt en een gepersonaliseerd advies geeft. Deze aanpak geeft het bedrijf een heel ander DNA dan de traditionele aanbieders en maakt het proces veel transparanter, “alles wat de adviseur normaal op zijn scherm ziet, zie je nu zelf” legt Michiel Lensink uit.

Met deze formule is Ikbenfrits de concurrentie aangegaan met de traditionele banken, grote ketens, en kleine hypotheekadviseurs. Michiel ziet dat de grote ketens en de kleine adviseurs het moeilijk vinden om te digitaliseren. De banken beginnen hier wel in te investeren, maar die hebben niet hetzelfde DNA.

Dit past ook in het beeld van constante verbetering. Elke dag wordt gewerkt om het algoritme te verbeteren, waarbij de klant centraal staat. Aan de hand van data en interviews met klanten wordt constant gezocht naar fricties in het proces en worden deze een voor een opgelost. Met deze aanpak heeft Ikbenfrits zichzelf als doel gesteld de beste hypotheekaanbieder worden.

Overgang van startup naar scaleup

Om dit te realiseren is Ikbenfrits over de afgelopen jaren ook hard gegroeid. Ze staan voor het tweede jaar op rij in de Top 250 Groeibedrijven van Nederland en zelfs tijdens de corona pandemie zijn ze gegroeid van 50 naar 100 Fte’s. Hiermee zijn ze in een nieuwe fase aangekomen met nieuwe uitdagingen.

Daarvoor is het managementteam uitgebreid met ervaren mensen die het bedrijf naar een nieuw niveau kunnen tillen. “In het begin ging het veel over ‘on the shoestring’ een nieuw product op te zetten. Nu gaat het over het neerzetten van het merk en zijn we veel bezig om de processen op te schalen. Maar wel zonder de goede zaken van de startup cultuur uit het raam te gooien” aldus de nieuwe CEO Niek Veendrick.

Zeker tijdens de COVID19 pandemie is dit een uitdaging. Zo hebben ze veel van de 50 nieuwe medewerkers nog nooit in ‘in 3D’ gezien. Om de groei mindset toch vast te houden, wordt twee keer per week een ‘standup’ gehouden waar medewerkers zelf kunnen vertellen over hun projecten en de missie en visie van het bedrijf wordt uitgedragen.

Coronacrisis

Net als voor andere bedrijven was het begin van de coronacrisis erg spannend. Voor Ikbenfrits betekende dit twee grote uitdagingen. Ten eerste moest het gehele bedrijf in één dag schakelen naar thuis werken. Ten tweede wisten ze niet wat deze crisis zou gaan betekenen voor de huizenmarkt. Gaan mensen nog huizen bezichtigen?

Het bedrijf houdt een positieve blik hierin. Uiteindelijk kijken ze naar de coronacrisis als een versneller van al bestaande trends op de markt. Het wordt steeds normaler voor mensen om zaken online te regelen, zelfs het inwinnen van advies over en afsluiten van een hypotheek. Ook is de vraag naar huizen, mede dankzij de lage rente, nog steeds enorm. Deze ontwikkelen dragen bij aan de explosieve groei van Ikbenfrits: het aantal transacties neemt al enkele jaren met een factor 2,5 toe.

Een hypotheekadviseur met ambitie

Met deze snelle groei is het bijna vanzelfsprekend dat Ikbenfrits zichzelf als doel heeft gesteld om de grootste hypotheekaanbieder in Nederland te worden. Sterker nog, niet alleen de grootste, maar ook de beste. Voor hen gaat dit hand in hand. Wanneer het systeem steeds beter aansluit op de wensen van de klant, wordt het steeds makkelijker om te groeien.

Lees meer over de Top 250 Groeibedrijven 2021 in het insights report.

Share this: