Het Groeicollege

Bouwen aan een gezond groeibedrijf

Voor veel ondernemers is het belangrijker dan ooit om in te spelen op de kansen die voor ze liggen. Om nieuwe producten of diensten op de markt te brengen, productieprocessen te vernieuwen of een slimmer verdienmodel te ontwikkelen. Nieuwe groeipaden ontdekken en bewandelen is een must. Kortom: je moet bouwen aan een gezond groeibedrijf. Niet alleen gefocust op groter worden, maar met name ook sterker, slimmer, sneller en duurzamer. Om de volgende stap te zetten met je bedrijf richting een succesvolle toekomst. Het Groeicollege is ontwikkeld voor ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap met hun bedrijf.

Het programma

Het Groeicollege biedt een mix van inspirerende en praktische colleges door hoogleraren die bekend staan als dé expert op hun vakgebied en dagelijks ondernemers begeleiden in het bereiken van hun groeiambities. Het programma biedt direct toepasbare handvatten en inzichten om groei te realiseren. De leercyclus bestaat uit een variëteit aan leeractiviteiten en bestaat uit acht modules, met per module een online hoorcollege, online werkcollege en opdrachten die leiden tot een concreet en volledig persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is de kennis, vaardigheden, en attitude van ondernemers te verbeteren om hun bedrijf gezond te laten groeien. Dit resulteert aan het einde van de cursus in een concreet plan van aanpak om het bedrijf naar de volgende gezonde groeifase te brengen.

De leerdoelen van het groeicollege op hoofdlijnen voor het programma zijn als volgt:

Na het volgen van dit programma:
 • Ben je in staat om waardevolle groeikansen voor je bedrijf te identificeren en weet je dit te vertalen in de groeiformule van je bedrijf;
 • Weet je wat je nodig hebt om de groei te faciliteren en krijg je inzicht in de mogelijkheden om dit te financieren;
 • Weet je hoe je klanten op een effectieve wijze kunt betrekken bij de groei van je bedrijf;
 • Ben je in staat om de organisatie klaar te maken voor groei door het creëren van een groeiklimaat en de implicaties voor het leiderschapsteam inzichtelijk te maken;
 • Leer je dat leidinggevenden een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van talent en weet je het rendement op talent te vergroten;
 • Ben je klaar om de organisatie naar een nieuwe groeifase te brengen door nieuwe groeipaden op te schalen en het groeilandschap opnieuw te gaan verkennen.

Het groeicollege is tot stand gekomen in samenwerking met:

de-ondernemer-logo
nlgroeit logo
RSM

Meer weten?

Robin Driessen
education@ece.nl
+31 10 740 2334

Get in touch

Datum, locatie & prijs

3e intake
april 2022 (open)
Online programma
€ 1.895,- (excl. btw)

Meld je aan

Meer weten over ons onderzoek naar snelgroeiende bedrijven?

Wil je meer leren over (snel)groeiende bedrijven? Bekijk dan alvast ons onderzoek naar scaleups.

Scaleup research

Voor wie?

Kom erachter of dit programma interessant is voor jou

Het groeicollege is ontwikkeld voor ondernemers met groeiambitie, die continu aan hun persoonlijke- en bedrijfsgroei willen werken. Het programma is op maat gemaakt voor MKB bedrijven die op dit moment al een groei doormaken of dit op de korte termijn willen bereiken.

Leercyclus

Lees meer over de leercyclus van het programma

Het Groeicollege biedt een mix van inspirerende en praktische colleges door hoogleraren die bekend staan als dé expert op hun vakgebied en dagelijks ondernemers begeleiden in het bereiken van hun groeiambities. Het programma biedt direct toepasbare handvatten en inzichten om groei te realiseren. De leercyclus bestaat uit een variëteit aan leeractiviteiten en bestaat uit acht modules, met per module een online hoorcollege, online werkcollege en opdrachten die leiden tot een concreet en volledig persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf.

De leercycli

Elk van de acht leercycli is hetzelfde: het bekijken van een hoorcollege, huiswerk: werken aan de opdracht en als je wilt indienen van vragen, en een werkcollege. Tijdens het werkcollege behandelt de docent een aantal van de vragen die zijn ingediend, en kom je samen in een klein team van ondernemers waar je de uitwerking van je opdracht presenteert en feedback van de andere ondernemers ontvangt.

 1. Hoorcollege: Het hoorcollege wordt op dag 1 van de cyclus online geplaatst en kan op ieder gewenst moment bekeken worden. Je moet het bekijken om aan de opdracht te kunnen gaan werken.
 2. Opdracht: Na het kijken van het hoorcollege werk je aan een opdracht die je twee dagen voor de start van het werkcollege deelt met je teamgenoten en je teamcoach. Dit kan via de Canvas-site op je eigen teampagina. Je kan dan ook vragen indienen aan de desbetreffende docent via de tab: ‘discussies’.
 3. Werkcollege: Het werkcollege start met de docent die de vragen beantwoordt. Vervolgens kom je in je peer-groep van ondernemers samen waarin een ieder zijn voortgang presenteert en feedback ontvangt van de verschillende ondernemers en van je teamcoach.

De peer-groepen bestaan uit zes ondernemers en een teamcoach. De groepen worden van te voren samengesteld met bedrijven die zich ongeveer in dezelfde fase bevinden. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar industrie, echter het wordt wel bewaakt dat geen concurrerende bedrijven in hetzelfde groepje zitten. Onder begeleiding van een teamcoach beoordelen jullie elkaars plannen en voorzien elkaar van feedback. De teamcoaches bestaan uit ervaren mentoren uit het nlgroeit mentornetwerk.

Inhoud

Lees meer over de inhoud van de modules

Het programma bestaat uit acht modules, iedere module doorloopt de leercyclus zoals hierboven beschreven. De modules zijn als volgt:

1 – Verken je Groeilandschap

In het eerste college bepalen we hoe gezond jouw bedrijf is en verkennen we het groeilandschap. Samen gaan we kijken naar hoe de wereld verandert en welke invloed dat heeft op je klanten. Kruip in het hoofd van je klanten: Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor hen? Veranderen hun behoeften? Komen er nieuwe behoeften bij en zo ja, welke dan? Welke nieuwe zorgen hebben je klanten? Heb je dit op een rijtje, dan bepaal je welke bestaande kerncompetenties binnen het bedrijf hiervoor kunt inzetten. Zo identificeer je mogelijke groeikansen.

Door Prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

2 – Ontdek de groeiformule

In het tweede college ga je de groeiformule van je bedrijf beter ontdekken: welke groeipaden bieden de meeste kans op succes? Gezonde groeiers zetten in op groeipaden met vliegwieleffecten, die andere delen van je business versterken. Ze leren ook voortdurend van de klant, hoe doen ze dat?  Het inslaan van een nieuw groeipad vraagt waarschijnlijk om kennis en vaardigheden die je nu nog niet hebt. Hoe kom je daaraan? Als je dit op een rijtje hebt dan ben je beter in staat om te bepalen wat voor jouw bedrijf gezonde groeipaden zijn.

Door Prof. dr. Tom Mom– Hoogleraar Strategische Groei, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

3 – Groeifinanciering, werkkapitaal en de financiering van uitbreidingsinvesteringen

In het derde college kijken we naar twee belangrijke financiële randvoorwaarden om een onderneming gezond te laten groeien: (1) werkkapitaal, en (2) het financieren van uitbreidingsinvesteringen. Meestal betekent ‘groeien’ dat er eerst ook meer moet worden voorgefinancierd, wat betekent dat er meer geld gaat zitten in werkkapitaal. Hoe meer geld er in werkkapitaal zit, hoe minder geld er beschikbaar is om nieuwe bedrijfsmiddelen te kopen. Tenslotte bespreken we hoe een groeiende onderneming het beste uitbreidingsinvesteringen kan financieren.

Door Dr. Arjen Mulder – Universitair docent Financieel Management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

4 – Groeien: de rol van de klant en nieuwe technologieën

In het marketing college wordt ingegaan op de wijze waarop klanten op effectieve wijze betrokken kunnen worden bij de groei van je onderneming. Het co-creëren met klanten in zowel innovatieprocessen als de marktbenadering levert uiteindelijk veel waarde op voor de klant en daarmee ook voor de onderneming. Ook de rol die nieuwe technologieën zoals Augmented en Virtual Reality kunnen spelen bij het creëren van waarde voor de klant en daarmee een betere klantbeleving komen aan bod. Tevens zal besproken worden op welke manier de marketingfunctie binnen de onderneming georganiseerd kan worden en hoe het succes ervan te meten.

Door Prof. dr. Yvonne van Everdingen – Hoogleraar Marketing en Innovatie, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

5 – Het faciliteren van optimale klantreizen in het digitale tijdperk

Digitalisering heeft klantreizen veranderd van lineaire processen die eenvoudig te overzien zijn naar een wirwar van kanalen, interacties en apparaten. Om concurrerend te zijn, en te blijven, is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de reizen die je (beoogde) klanten (willen) afleggen. In dit college bespreken we de verschillende stadia van een klantenreis, vanaf het ontstaan van een behoefte tot en met de evaluatie van een product of dienst. Je hoort hoe digitalisering de invulling van elk van deze stadia door klanten heeft veranderd. Ben je voldoende zichtbaar in elk stadium? Waar win of verlies je klanten? Dit zijn voorbeelden van vragen die aan bod komen. Vervolgens bespreken we ontwikkelingen zoals het ontstaan van de deel economie en de belevenis economie. Buiten verbeteringen binnen het huidige business model bespreken we de mogelijkheden om eerder genoemde observaties te benutten middels nieuwe verdienmodellen.

Door Dr. Robert Rooderkerk – Universitair Hoofddocent Operationele Processen, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

6 – Groei leiderschap

Een groeiende organisatie is altijd in beweging. Dat legt extra druk op de leider maar groeien doe je ook samen! Hoe geef je concreet vorm aan het groeivermogen van je organisatie? Leer in dit college over winnende leiderschapsteams, over focus op de groeifundamenten van de organisatie, en over het creëren van een optimaal groeiklimaat, zodat medewerkers zich achter het groeiverhaal scharen en zich committeren aan de gestelde doelen.

Door Dr. Ferdinand Jaspers – Programma Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship

7 – Talentontwikkeling. Fuel the engine and light the fire

Wat is er nodig om uw organisatie te laten groeien? Energie! Een organisatie groeit door menselijke energie. In deze masterclass krijgt u zicht op medewerkers als energiebronnen in uw organisatie. U leert op welke manier u hen zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen opdat de organisatie glimt en groeit. U leert ook dat leidinggevenden een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van talent en het rendement op talent. Bovendien wordt duidelijk dat niet alleen alle medewerkers maar vooral ook hun onderlinge relaties een organisatie kunnen laten vlammen. En hoe!

Door Prof. dr. Lidewey van der Sluis – Hoogleraar Strategisch Talent Management, Nyenrode Business Universiteit

8 – Versnel de groeimotor

Om blijvend succesvol te zijn, is aandacht nodig voor vandaag én morgen. Dat betekent dat je nieuwe groeipaden uitbouwt en opschaalt én dat je het maximale uit je kern haalt. Die kernactiviteiten zijn belangrijk, want de winst die je daarmee behaalt, heb je nodig voor verdere groei. In dit college staan dan ook twee vragen centraal: 1) Hoe word je effectiever en efficiënter binnen je kern? 2) Wat is er nodig om succesvol op te schalen?

Door Prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Trainers

Zie welke trainers dit programma faciliteren

Het inhoudelijke programma wordt gefaciliteerd door onderstaande docenten en aangevuld door diverse ondernemers. Tijdens de werkcolleges faciliteren teamcoaches de uitwisseling van feedback op onderdelen van je groeiplan.

Prof. Dr. Justin Jansen

Professor Corporate Entrepreneurship

Prof. Dr. Tom Mom

Professor Strategic Growth & Implementation

Dr. Arjen Mulder

Senior Lecturer in Financial Management

Prof. dr. Yvonne van Everdingen

Hoogleraar Marketing en Innovatie

Dr. Robert Rooderkerk

Universitair Hoofddocent Operationele Processen

Prof. Dr. Lidewey van der Sluis

Hoogleraar Strategisch Talent Management

Data en kosten

Lees meer over de eerstvolgende editie van het programma

Data

Hieronder vind je meer informatie over belangrijke data voor het programma, waaronder de deadline om je aan te melden.

 • Voorjaar 2022
  • Deadline om je aan te melden: 4 april 2022
  • Programma data: 4 april t/m 11 oktober 2021.

Meld je hier direct aan voor het programma.

Kosten

De kosten van deelname voor Het Groeicollege is als volgt: € 1.895 (excl. BTW) voor een deelnemer

Locatie

Het programma vindt online plaats via de online leeromgeving Canvas.

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Doe mee aan Het Groeicollege!