Insights

De gouden groeiformule van het snelst groeiende bedrijf van Nederland: Takeaway.com

4 March 2020

Met het creëren van 4703 nieuwe banen in de periode van 2016 tot 2019 is Takeaway.com (het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl) uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland in 2020. Het bedrijf ontving al eerder in 2018 de ‘Gouden Groeier’ en bewees ook dit jaar tot de top van Nederland te behoren. Reden genoeg om samen met onderzoekers van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) dit bedrijf verder te onderzoeken en haar gouden groeiformule te identificeren.

The winner takes it all
Takeaway.com is sinds haar oprichting in 2000 snel uitgegroeid tot een van de grootste online bestelplatformen van Europa. Het bedrijf realiseerde zich al vroeg dat de markt waarin het opereert een ‘winner-takes-itall’ markt is, wat inhoudt dat het om te overleven en succes te garanderen, de grootste speler in de markt moest worden. Dit besef werd een van de belangrijkste onderdelen van hun groeiformule, die als leidraad diende bij vele cruciale stappen en beslissingsmomenten. Zo betreden ze  alleen de markten waar een marktleider positie kan worden bereikt en verlaten ze de landen die dit potentieel missen. Een voorbeeld hiervan dateert uit 2016, toen Takeaway besloot haar Britse activiteiten te verkopen toen het zich realiseerde dat het bedrijf op dat moment niet het grootste maaltijden bezorgplatform in Engeland kon worden. In plaats daarvan heeft het bedrijf zijn middelen geïnvesteerd in het kopen van zijn grootste concurrent in de Benelux.  

Een tweezijdig platform
De ambitie om de grootste speler in de markt te worden, heeft de identificatie van een ander belangrijk aspect van de groeiformule van Takeaway blootgelegd, namelijk de kracht van netwerkeffecten. Het tweezijdige platform van Takeaway.com hangt namelijk af van twee partijen: de restaurants en de klanten. De toename van het aantal restaurants zorgde voor een breder aanbod en daarmee voor een toename in het aantal geïnteresseerde klanten, terwijl het groeiende klantenbestand op zijn beurt meer restaurants aantrok om zich aan te sluiten op het platform, wat resulteerde in wederzijdse versterkende netwerkeffecten. Gedreven door dit inzichtbesloot Takeaway zich te richten op het verbinden van zo veel mogelijk restaurants aan het platform. Voor restaurants die nog geen bezorgservice aanboden, startte het bedrijf zelfs haar eigen bezorgservice ScooberOndanks de verwachte kosten die dit initiatief meebracht, hadden de bestuursleden van Takeaway er vertrouwen in dat de lange termijn voordelen van de versterkte netwerkeffecten zouden opwegen tegen de kosten. Wederom bleek de groeiformule te werken, wat leidde tot een snelle bedrijfsgroei.   

Managen van groei
Hoewel het stimuleren van snelle groei belangrijk is, is het minstens zo belangrijk om dergelijke groei te managenIn de eerste jaren van haar ontwikkeling telde Takeaway een klein aantal sterk ondernemende medewerkers met brede, algemene rollen. In de loop van de tijd, waarin het bedrijf snel groeide, groeide de brede rollen naar meer specialistische rollen. Hierdoor moesten de bestaande medewerkers zich aanpassen aan hun nieuwe rol en nieuwe, vaak meer ervaren personen worden aangesteld. Door de organisatiestructuur te wijzigen en de rollen binnen het team opnieuw te definiëren, heeft Takeaway haar capaciteit voor verdere groei ontwikkeld. Terwijl de medewerkers die vanaf het begin betrokken waren met het bedrijf de oorspronkelijke cultuur en ondernemersgeest in het bedrijf in stand hielden, probeerden de nieuwe, gespecialiseerde medewerkers de toenemende complexiteit van de organisatie en haar processen te managen. Dit betekende vaak dat deze gespecialiseerde managers, naast het opzetten en formeel definiëren van organisatorische processen en procedures, ook controlemechanismen moesten opzetten en soms zelfs een signaal moesten geven aan het topmanagement voor het vertragen van het groeiproces met het oog op een gestage groei op de lange termijn. 

Prof. dr. Tom Mom, Prof. dr. Justin JansenSuzana Varga (PhD Candidate) 

Share this: